De behandeling

De meest voorkomende behandelingsmethoden in deze praktijk worden hierna kort uiteen gezet.

Voetreflextherapie. Ieder orgaan en lichaamsdeel heeft een eigen drukpunt op de voet. Stimuleren van dat drukpunt helpt blokkades oplossen in dat specifieke orgaan of lichaamsdeel.

(Drukpunt)massagetherapie. Door verschillende massagetechnieken wordt de doorstroming van de energie, prana, in het lichaam en in de chakra's gestimuleerd. U hoeft hiervoor uw kleding niet uit te doen.

Gesprekken. Zo nodig worden verhelderende, adviserende en begeleidende gesprekken gevoerd.

Alle bovengenoemde behandelingsmethoden worden eerst met de cliënt besproken.

Als u een behandeling en/of medicatie bent gestart die door uw huisarts of specialist is voorgeschreven, dan dient u deze gewoon af te maken. Elke bovengenoemde behandeling kan naast de reguliere behandelingsmethoden plaatsvinden.