Uw traject

Tijdens het eerste consult wordt met een vraaggesprek (anamnese) de hulpvraag en de mogelijke oplossing besproken en verdiept. Hierbij worden zowel lichamelijke als geestelijke en sociale factoren besproken die van invloed kunnen zijn op de gezondheid en het welbevinden van de cliënt.

Aan de hand van de verkregen informatie wordt samen met de cliënt een doelstelling geformuleerd en een behandelplan opgesteld. Ook worden één of meer evaluatiedata vastgelegd waarop de voortgang kritisch wordt bekeken.

Een consult/behandeling duurt gemiddeld één tot anderhalf uur.


De tarieven

Het tarief is 90 euro per consult/behandeling. U kunt contant betalen of met een pinpas.

Op basis van het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT) wordt de behandeling gedeeltelijk vergoed door een groot aantal ziektekostenverzekeraars via de aanvullende verzekering. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren of de behandeling wordt vergoed. 

Lid van Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT) met nummer: 03.038.

Ingeschreven in het RCBZ-register met nummer: 601396R.