De behandeling

De meest voorkomende behandelingsmethoden in deze praktijk worden hierna kort uiteen gezet.

(Drukpunt)massagetherapie. Door verschillende massagetechnieken wordt de doorstroming van de energie, prana, in het lichaam gestimuleerd. U hoeft hiervoor uw kleding niet uit te doen.

Voetreflextherapie. Ieder orgaan en lichaamsdeel heeft een eigen drukpunt op de voet. Stimuleren van dat drukpunt helpt blokkades oplossen in dat specifieke orgaan of lichaamsdeel.

Klanktherapie. Dit is een essentieel onderdeel van de Ayurveda. Geluidstrillingen, voortgebracht door het zingen van mantra's en/of het gebruik van klankschalen openen de chakra's en nadi's. Hierdoor kunnen mentale en fysieke blokkades opgeheven worden.

Gesprekken. Zo nodig worden verhelderende, adviserende en begeleidende gesprekken gevoerd.

Kruidentherapie. Ayurvedische kruidenpraparaten ondersteunen het proces van het opheffen van blokkades in de chakra's en nadi's. Soms zal een kruidenprepataat worden aanbevolen.

Alle bovengenoemde behandelingsmethoden worden eerst met de cliënt besproken.

Bij massage- en voetreflextherapie wordt het lichaam aangeraakt. Indien u dit niet op prijs stelt, kunt u dat voorafgaand aan de behandeling aangeven.

Als u een behandeling en/of medicatie bent gestart die door uw huisarts of specialist is voorgeschreven, dan dient u deze gewoon af te maken. Elke bovengenoemde behandeling kan naast de reguliere behandelingsmethoden plaatsvinden.